Wielowalutowość: szczegółowa specyfikacja

Oprócz domyślnej waluty (PLN) pamięć fiskalna może pomieścić cztery zapisy o zmianie waluty głównej. W sumie więc użytkownik ma do dyspozycji pięć różnych walut ewidencyjnych. Ustawienia waluty głównej można dokonać przed fiskalizacją oraz w trakcie pracy urządzenia.

 

Zmiany waluty urządzenia dokonać można z wyprzedzeniem. Opis nowej waluty (np. EUR) wraz z przelicznikiem, datę i czas przejścia zaprogramować można wcześniej, tak żeby zmiana nastąpiła automatycznie. Jeśli urządzenie będzie wyłączone, zmiana nastąpi po jego włączeniu. Na 7 dni przed ustawionym terminem urządzenie będzie o tym przypominać po włączeniu i po raporcie dobowym. Będzie też przypominać o zaleceniu wykonania przed zmianą waluty wszelkich raportów zerujących obrotów w poprzedniej walucie. Po zapisie w pamięci fiskalnej urządzenie proponuje dodanie parametrów nowej waluty do form płatności, umożliwiając wcześniejszą rejestrację płatności w nowej walucie lub ustawienie stałego przelicznika wartości paragonu na nową walutę.

 

Przy okazji zmiany waluty urządzenia umożliwiają dokonanie automatycznej przeceny towarów zaprogramowanych w pamięci. Ma to sens w sytuacji, gdy urządzenie nie współpracuje z systemem sprzedaży na PC, który uaktualnia ceny towarów.

 

Co ważne, przed zmianą waluty urządzenie automatycznie wykona jedynie ewentualny zaległy raport dobowy, aby zarejestrował się on w pamięci fiskalnej w odpowiedniej walucie. O innych raportach niefiskalnych musi pamiętać sam użytkownik – wszelkie używane przez niego raporty obrotów zawierające dane w poprzedniej walucie powinny być przez niego wykonane w wariancie zerującym: albo poprzez wydruk raportu albo wysłanie do PC. Niewykonanie tego grozi scaleniem obrotów w jednej i drugiej walucie, co oczywiście prowadzi do uzyskania niepoprawnych danych sumarycznych. Zmianę waluty można odwlekać wiele do czasu wykonania wszystkich zaległych raportów zerujących.

 

Przed samym wykonaniem zmiany waluty urządzenie informuje o tym użytkownika. Przypomina jeszcze raz o konieczności wykonania w/w raportów. Jeśli użytkownik zapomniał ich wykonać należy anulować operację zmiany waluty oraz wykonać wszelkie zaległe raporty zerujące. Kasa przystąpi do ponownej próby zmiany waluty za 1 minutę.

 

Raport okresowy wykonany przez urządzenie za okres obejmujący pracę w obu walutach, zawierać będzie raporty dobowe w starej walucie, informację o zmianie waluty (data, godzina, itp.), raporty dobowe w nowej walucie, a na końcu podsumowania: w starej walucie a następnie w nowej.

 

Urządzenie ma również możliwość ustawienia stałego przeliczenia wartości paragonu na inną zdefiniowaną walutę bez względu na to czy była płatność za paragon w tej walucie czy nie. Funkcja ta może być używana w okresie przejściowym, gdy przygotowujemy się do zmiany waluty oraz gdy waluta już została zmieniona, a istnieje obowiązek informowania o wartościach zakupów w poprzedniej walucie. Informacja taka będzie drukowana automatycznie pod każdym paragonem.

 

Do każdej kasy z decyzją potwierdzającą spełnianie wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. Novitus dołącza program komputerowy pod standardowy system operacyjny, za pomocą którego użytkownik może wykonywać odczyty danych z pamięci fiskalnej, zapisywać je na dysku, nagrywać na płyty CD oraz wykonywać wydruki na zwykłych drukarkach komputerowych.