Szanowni Państwo.
Novitus swoją ofertę kieruje do tych wszystkich prowadzących warsztaty samochodowe lub serwisy naprawy oraz wymiany opon,
dla których nowoczesne rozwiązania technologiczne  wiążą się jednocześnie z prostą i intuicyjną obsługą urządzeń fiskalnych.
 

Aby podjąć dobrą decyzję przy wyborze kasy fiskalnej, należy sprawdzić, które rozwiązania będą dla Państwa najlepsze. Dlatego serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą  stroną. Znajdą tu Państwo informacje dotyczące obowiązujących przepisów prawnych, przydatne  terminy, odpowiedzi na najważniejsze pytania, a także  specjalnie przygotowaną interaktywną  instrukcję obsługi kasy Nano E moto, która wprowadzi Państwa w świat użytkowania kas i drukarek fiskalnych.

 

 

Co to jest kasa fiskalna?

Kasa fiskalna to urządzenie rejestrujące, posiadające homologację Ministerstwa Finansów lub Prezesa Głónego Urzędu Miar, służące do rejestracji obrotu oraz kwot podatku należnego przy sprzedaży towarów i usług. Kasa jest jednym z typów urządzeń rejestrujących. Innym urządzeniem jest drukarka fiskalna.

 

 

Czym się różni kasa fiskalna od drukarki fiskalnej?

Kasa fiskalna to urządzenie, które może działać samodzielnie, rejestrację sprzedaży na kasie realizuje się poprzez wprowadzanie kodów sprzedawanych towarów (lub usług) bezpośrednio z klawiatury lub za pomocą skanera. Nazwy sprzedawanych towarów/usług należy wcześniej zaprogramować w pamięci kasy.
Drukarka rejestrująca to fiskalne uzupełnienie stanowiska sprzedaży opartego na komputerze i oprogramowaniu realizującym sprzedaż. Paragon wystawiany jest w programie komputerowym, drukarka jedynie drukuje gotowy paragon, rejestrując sprzedaż w swojej pamięci.

 

 

Obowiązki podatnika


Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani do:


  • dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy,
  • sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz sporządzania raportu fiskalnego za okres miesięczny do 25 dnia następnego miesiąca,
  • dokonywania wydruku wszystkich emitowanych przez kasę dokumentów na taśmie papierowej z rolki oraz ich kopii (w kasach z tradycyjną kopia papierową). W przypadku kas z kopią elektroniczną kopia elektroniczna zapisywana jest na karcie SD automatycznie
  • w przypadku kas z tradycyjna kopią papierową przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres pięciu lat po zakończeniu roku obrachunkowego, którego te wydruki dotyczą, w przypadku kas z kopia elektroniczną do przechowywania zapisanych nośników (kart SD) przez ten okres
  • stosowania kas wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie,
  • zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy,
  • naniesienia na obudowę kasy w sposób trwały jej numeru ewidencyjnego,
  • zamieszczania wpisów w książce kasy rejestrującej,
  • przechowywania książki kasy oraz programu archiwizującego w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniania ich na żądanie właściwych organów.