Pytania i odpowiedzi

Kliknij, żeby zobaczyć więcej informacji


1. Czy muszę mieć kasę?

Do posiadania kasy i rejestrowania wykonywanych usług po 28 lutego 2015 roku jest zobowiązany każdy podatnik świadczący usługi medyczne i stomatologiczne na rzecz pacjenta indywidualnego.


2. Czy konieczność zainstalowania kasy fiskalnej jest uzależniona od osiąganego obrotu?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług medycznych i stomatologicznych zostało "przedmiotowo" objęte obowiązkiem rejestracji na kasie rejestrującej (fiskalnej) bez względu na osiągany obrót.


Czym jest kasa fiskalna?

Kasa fiskalna to urządzenie rejestrujące, posiadające homologację Ministerstwa Finansów lub Prezesa Głównego Urzędu Miar, służące do rejestracji obrotu oraz kwot podatku należnego przy sprzedaży towarów i usług. Kasa jest jednym z typów urządzeń rejestrujących. Innym urządzeniem jest drukarka fiskalna.


4. Czym się różni kasa fiskalna od drukarki fiskalnej?

Kasa fiskalna to urządzenie, które może działać samodzielnie, rejestrację sprzedaży na kasie realizuje się poprzez wprowadzanie kodów sprzedawanych towarów (lub usług) bezpośrednio z klawiatury lub za pomocą skanera. Nazwy sprzedawanych towarów/usług należy wcześniej zaprogramować w pamięci kasy. Drukarka rejestrująca to fiskalne uzupełnienie stanowiska sprzedaży opartego na komputerze i oprogramowaniu realizującym sprzedaż. Paragon wystawiany jest w programie komputerowym, natomiast drukarka drukuje gotowy paragon, rejestrując sprzedaż w swojej pamięci


5. Ile muszę mieć kas?

Aby spełnić wymagania Rozporządzenia wystarczy jedna kasa (np. kasa przenośna), na której podczas pracy w warsztacie będą wystawiane paragony, a w razie potrzeby (praca poza warsztatem) można tę samą kasę zabrać ze sobą i zarejestrować usługę.

Optymalnym rozwiązaniem jest zakup dwóch kas: druga kasa spełnia rolę rezerwowej, zabezpiecza to przed koniecznością zamknięcia warsztatu (zaprzestania świadczenia usług), w przypadku awarii pierwszej kasy fiskalnej.


6. Co to jest fiskalizacja?

Fiskalizacja to jednokrotna operacja wykonywana przez serwis na urządzeniu fiskalnym, której efektem jest uruchomienie rejestracji i zapisów do pamięci fiskalnej. Od zakupu do momentu fiskalizacji operacje wykonywane na kasie traktowane są jako szkoleniowe, w momencie fiskalizacji dane te są kasowane (nie mają wpływu na naliczone obroty i ewentualne podatki).


7. Na czym polega proces zgłoszenia i rejestracji kasy w US? Ile mam na to czasu? Czy pomoże mi w tym pracownik serwisu?

Zgłaszanie kasy do US odbywa się dwuetapowo. Pierwsze, to przed fiskalizacją kasy należy (z wyprzedzeniem 1 dnia) wysłać pismo do właściwego US z informacją, jaka ilość kas będzie u danego podatnika zamontowana oraz kiedy (pierwsza z nich) rozpocznie pracę w trybie fiskalnym (rozpocznie fiskalną rejestrację obrotu). W ilości kas należy uwzględnić ewentualną kasę rezerwową. Drugi etap, to po ufiskalnieniu kasy należy w ciągu 7 dni przesłać do US specjalne Zawiadomienie Podatnika (dołączone do kasy, dostępne również u serwisantów), zawierające pełne dane podatnika, kasy (nazwę, numer unikatowy) itp. W obu zawiadomieniach pomoże serwisant montujący kasę.


8. Jak odliczyć kasę, nie będąc płatnikiem VAT-u?

Posiadacz kasy fiskalnej nie będący płatnikiem VAT zwrot za kasę fiskalną z US otrzymuje „do ręki” lub na wskazany rachunek bankowy.


9. Czy dostanę zwrot za kasę, jeżeli nie zdążę jej zgłosić lub zarejestrować w terminie?

Nie, brak zwrotu jest karą za niedopełnienie wszystkich obowiązków związanych z obowiązkiem wprowadzenia kasy fiskalnej.


10. A co jeżeli nie zdążę z kupnem kasy?

Za niedopełnienie obowiązku i brak kasy grożą podatnikowi sankcje karno-skarbowe (brak zwrotu po ufiskalnieniu, mandat za niewydawanie paragonu itp. Za „wykroczenie skarbowe” kara do ok. 2500 zł, za „przestępstwo skarbowe” nawet do 30 tyś zł)


11. Dlaczego kasa Nano E Med jest najlepsza dla lekarzy?

Kasa Nano E była najczęściej kupowaną kasą fiskalną przez lekarzy, stomatologów, prawników, zakłady usługowe podczas pierwszego etapu fiskalizacji tych grup w 2011 roku. To kasa o niewielkich rozmiarach, może pracować jako stacjonarna (na warsztacie, biurku, na stole itp.) lub przenośnie - można ją łatwo wprost ze stołu w warsztacie zapakować do walizki i jechać do klienta. Jej parametry oraz funkcjonalność: szybki i cichy wydruk, czytelne wyświetlacze, nazwa usługi do 40 znaków, brak papierowej kopii wydruków, hermetyczna, precyzyjnie działająca klawiatura, dodatkowe klawisze funkcyjne, duża gama raportów, prostota i intuicyjna obsługa kasy, możliwość wydrukowania NIPu pacjenta na paragonie - to tylko niektóre wyróżniki kasy, stawiające ją wysoko ponad kasami konkurencji na naszym rynku.


12. Co to jest kopia elektroniczna?

Kasa Nano E Med - to kasa realizująca zapis kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych. W tej kasie wraz z wydrukiem oryginału paragonu (który należy wręczyć pacjentowi) nie jest drukowana jego kopia, ale jest ona zapisywana w sposób cyfrowy na karcie SD (takiej jak zdjęcia w aparacie cyfrowym). Dane z tej karty można w każdej chwili wydrukować na kasie, podglądnąć / odebrać do komputera lub zarchiwizować na dysku (lub innej karcie SD). Dane te można wydrukować również na zwykłej drukarce komputerowej. Jedna karta SD w większości przypadków wystarczy na cały okres pracy kasy fiskalnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma konieczności stosowania podwójnych rolek papieru, zakładania/wymieniania kopii paragonów - co znacznie usprawnia obsługę kasy. Oczywiście nieocenionym plusem elektronicznej kopii jest brak konieczności przechowywania zadrukowanych rolek przez kilkuletni okres, do którego zobowiązuje prawo.


13. Ile kasa ma gwarancji?

W zależności od opcji zakupu kasy, gwarancja może być udzielona na okres 1, 2  lub 3 lat. Wykupując odpowiedni program, można gwarancję przedłużyć. Również po spełnieniu pewnych warunków gwarancję na pamięć fiskalną można mieć nawet 5 lat.


14. Jakie jest zasilanie?

Kasa posiada niezwykle wydajne zasilanie akumulatorowe: na jednym, w pełni naładowanym akumulatorze można wystawić nawet 2,5 tys. paragonów. Oznacza to, że raz w tygodniu wystarczy podłączyć kasę do zasilacza sieciowego (dołączonego do kasy), aby uzupełnić energię w akumulatorze. Naładowanie do 100% całkowicie rozładowanego akumulatora trwa ok. 2 godzin. Kasę można zasilać (i ładować) również z gniazda zapalniczki samochodowej.


15. Dlaczego muszę zamawiać kasę wcześniej?

Zamówienie kasy wcześniej pozwoli na wcześniejsze zapoznanie się z funkcjonalnością kasy, sposobem pracy na niej, wykonywania raportów. Dzięki temu łatwiej będzie świadomie i bez nerwów rozpocząć pracę z kasą fiskalną w czasie, gdy będzie to już obowiązkowe. Pozwoli to również na uniknięcie problemów z samym zakupem kasy. Trzeba pamiętać, że 1 marca 2015 to czas, gdy oprócz usług medycznych i stomatologicznych, "fiskalizacji" podlegają jeszcze inne grupy podatników, więc może być problem z dostępnością samych urządzeń oraz brakiem czasu serwisów, które muszą taką kasę ufiskalnić. W takich przypadkach podatnik (aby dopełnić obowiązku założenia kasy fiskalnej) może być zmuszony do zakupu kasy o niewłaściwych parametrach, zbyt dużych gabarytowo, mało funkcjonalnych i itp. Kasa to urządzenie, z którym wiążemy się na kilka lat, więc warto wybrać i zakupić tę, która najbardziej będzie odpowiadać naszym potrzebom. Wcześniejszy zakup kasy, to również pewność, że dopełnimy wszystkich obowiązków związanych z koniecznością instalacji kasy fiskalnej: wymóg wcześniejszego zgłoszenia do Urzędu Skarbowego faktu rozpoczęcia pracy w trybie fiskalnym z podaniem ilości posiadanych kas, wymóg fiskalizacji kasy (dokonania przez serwis operacji aktywowania pracy samej pamięci fiskalnej), powiadomienia po fiskalizacji kasy Urzędu Skarbowego o posiadanej kasie fiskalnej (model, numer unikatowy, miejsce pracy kasy itp.) Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków w odpowiednim czasie powoduje utratę możliwości odzyskania zwrotu części wartości kasy.


16. Co ile należy dokonywać przeglądu kasy lub drukarki fiskalnej?

Zgodnie z §33. Rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 marca 2013 r., ustawowy przegląd urządzeń fiskalnych należy wykonać nie rzadziej niż co dwa lata (liczone od dnia fiskalizacji kasy).


17. Do kogo należy obowiązek pamiętania o przeglądach?

Pamiętanie o przeglądach należy do podstawowych obowiązków podatnika w zakresie użytkowania kasy.